Generalforsamling den 30-03-2022

Dagsorden til udprintning

Regnskab til udprintning

Budget 2022 til udprintning

Beretning

Referat

Generalforsamling den 25-05-2021

Dagsorden

Regnskab til udprintning

Beretning

Referat

Budget

 

 

Generalforsamling den 29-06-2020

Generalforsamling

Bestyrelsens beretning

Regnskab 

Referat fra generalforsamling

Generalforsamling den 20-03-2019

 

Bestyrelsens beretning

Referat fra generalforsamling

Regnskab

 

Generalforsamling den 21-03-2018

 

Bestyrelsens beretning

Referat fra generalforsamling

Regnskab

 


Generalforsamlingen den 27-02-2017

Bestyrelsens beretning

Forslag til vedtægter

Regnskab

Referat fra generalforsamling