Orientering

Til forbrugerne på Hyldvej, Rådhusvej og Ingerbyvej.

I forbindelse med uddybning af afvandingskanalen på Rådhusvej.

Er vandværket nødsaget til og ændre ledningsføringen ved broen på Rådhusvej.

Dette bevirker, at vi er nød til og afbryde vandforsyningen til jer nu på mandag den 25. maj.

Vi forventer, at afbrydelsen sker fra ca. kl. 9,00 og vandforsyningen er genetableret ved ca. kl. 14,00.

Sørg for og have aftappet nødvendig vand til dagen.

 

 

 

Kontakt


Fårevejle St. By's Vandværk AMBA
Tuborgvej 38 B
4540 Fårevejle

Tlf. 59 65 57 49 


Mail:  f-s-vand@mail.dk

CVR Nr. 39047373

         

           

Driftsstatus

Normal drift! Ved drifts forstyrrelser ring på vagttelefon nr. 40 35 57 49 

Til forbrugerne på: Gyvelvej – Hybenvej – Syrenvej og Enebærvej

Som led i renovering af ældre og uhensigtsmæssig ledningsføring, vil vandværket påbegynde nye ledningsføringer på omtalte veje.

Arbejdet vil være i tidsrummet fra 12.05.2020 til 26.06.2020 og vil omfatte nye hovedledninger og stikledninger til de berørte ejendomme, samt udskiftning af hovedhane i måler brønd. På ejendomme med stophane og indvendig måler, vil stophanen blive uskiftet med målerbrønd og den indvendige måler flyttes til målerbrønd. Alle stophaner og målerbrønde skal være frit til gængelig for vandværkets personale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antal besøgende
Besøgende: 14714